Zaproszenie do składania ofert - przegląd instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji badań elektrycznych w obiektach eksploatowanych przez MPWiK Sp. z o. o. w Sieradzu oraz elektronarzędzi użytkowanych w poszczególnych wydziałach.

Solidarni z Ukrainą
МИ СОЛІДАРНІ З УКРАЇНОЮ